Inscenizacja Powstania Warszawskiego – 1944

Powstanie Warszawskie 1944 - 73 rocznica w Słupsku, zdjęcie matki z dzieckiem klękającej na chodniku z flagą i łuskami, patriotyzm

Inscenizacja Powstania Warszawskiego 1944 – 73 rocznica w Słupsku, zdjęcie matki z dzieckiem klękającej na chodniku z flagą i łuskami, patriotyzm

Inscenizacja Powstania Warszawskiego 1944 – 73 rocznica w Słupsku, zdjęcie matki z dzieckiem klękającej na chodniku z flagą i łuskami, patriotyzm